0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب
09911139050 - 09911139010 - 09144009701
طراحی مهندسی
ساخت
تامین
تماس
0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب

گراب مکانیکی یک طنابه – Touch & open Grab – کلمشل مکانیکی یک طنابه

$0.00

گراب مکانیکی یک طنابه – گرب مکانیکی یک طنابه – Touch & open Grab – کلمشل مکانیکی یک طنابه – گراب لایروب مکانیکی

توضیحات
Reviews(0)

گراب مکانيکي جهت تخليه و بارگيري بارهاي فله سبک نظير شکر، کود، سويا و خاکهاي با جرم حجمي کمتر از 1800 کيلوگرم بر متر مکعب استفاده مي شود.

گراب مکانیکی یک طنابه - Touch & open Grab - کلمشل مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طنابه حذف شرط: گراب مکانیکی یک طنابه - Touch & open Grab - کلمشل مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طنابهحذف شرط: گراب مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طناب: گرب مکانیکی یک طنابه گرب مکانیکی یک طناب : کلمشل مکانیکی یک طنابه کلمشل مکانیکی یک طنابهحذف شرط: کلامشل مکانیکی یک طنابه کلامشل مکانیکی یک طنابهحذف شرط: Touch & open Grab Touch & open Grabحذف شرط: گرب ضربه ای گرب ضربه : گراب میکانیکی ضربه ایی گراب میکانیکی ضربه اییحذف شرط: گراب لایروب میکانیکی گراب لایروب میکانیکی

اين ماشين با استفاده از وزن خود و بار بسته مي شود فرآيند باز شدن اين گراب مرحله اي می باشد

حجم باکت تجهیز بنا به نیاز مشتری مي تواند از 0.5 متر مکعب تا 6 متر مکعب باشد.

 

گراب مکانیکی یک طنابه - Touch & open Grab - کلمشل مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طنابه حذف شرط: گراب مکانیکی یک طنابه - Touch & open Grab - کلمشل مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طنابهحذف شرط: گراب مکانیکی یک طنابه گراب مکانیکی یک طناب: گرب مکانیکی یک طنابه گرب مکانیکی یک طناب : کلمشل مکانیکی یک طنابه کلمشل مکانیکی یک طنابهحذف شرط: کلامشل مکانیکی یک طنابه کلامشل مکانیکی یک طنابهحذف شرط: Touch & open Grab Touch & open Grabحذف شرط: گرب ضربه ای گرب ضربه : گراب میکانیکی ضربه ایی گراب میکانیکی ضربه اییحذف شرط: گراب لایروب میکانیکی گراب لایروب میکانیکی

Customers' review

5 stars 0
4 stars 0
3 stars 0
2 stars 0
1 star 0

Reviews

There are no reviews yet.

Only logged in customers who have purchased this product may write a review.