0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب
09911139050 - 09911139010 - 09144009701
طراحی مهندسی
ساخت
تامین
تماس
0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب

طراحی ، ساخت و اجرای انواع جرثقیل سقفی، بازویی و دروازه ای

جرثقیل های سقفی - Electrical Overhead Travelling (EOT) Cranes

-جرثقیل سقفی تک پل

این نوع جرثقیل برای دسترسی بهینه در دو جهت طولی وعرضی سالن، گزینه ای اقتصادی وکارآمد به شمار می رود، که قابلیت نصب درسالن ها بصورت رونشین و آویز تا دهانه 40 متر و ظرفیت 25تن را نیز دارد.

– جرثقیل سقفی دو پل

جرثقیل سقفی دوپل برای تحمل هرگونه شرایط دلخواه بهره برداری، اعم ازگروه کاری بالا سرعت های حرکتی بالا و پایداری مناسب ،دسترسی ایمن به کلیه اجزا جرثقیل جهت تعمیرات سریع وآسان و استفاده از بیشترین ارتفاع سالن، این نوع جرثقیل برای جابجایی بارهای بسیار سنگین وسالن هایی با دهانه بزرگ مناسبترین گزینه به شمار می رود و تنوع طرح وساخت بسیاری دارد.

جرثقیل های دروازه ای - Gantry Cranes

-جرثقیل دروازه ای تک پل

جرثقیل دروازه ای تک پل گزینه ای اقتصادی و کارآمد همانند جرثقیل سقفی تک پل، که قابلیت نصب درفضای آزاد وسالنهای سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند و ستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار میرود، این نوع جرثقیل بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول تا دهانه 40 متروظرفیت 16 تن، ارتفاع 12 متر قابلیت ساخت را نیز دارد.

-جرثقیل دروازه ای دو پل

جرثقیل دروازه ای دو پل که قابلیت نصب درفضای آزاد و سالنهای سرپوشیده ای که مقاومت نصب جرثقیل را ندارند وستون گذاری در آنها میسر نیست به شمار میرود، جرثقیل دروازه ای بصورت کنسول دار و یا بدون کنسول که نوع کنسول دار آن امکان حمل بار رابه خارج از فضای بین دوستون را دارد این نوع جرثقیل برای جابجایی بارهای بسیار سنگین و محوطه هایی با دهانه بزرگ مناسبترین گزینه به شمار می رود.

جرثقیل ها با کاربرد خاص - Special Designed Crane Systems

لوازم جانبی جرثقیل های سقفی و دروازه ای