0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب
09911139050 - 09911139010 - 09144009701
طراحی مهندسی
ساخت
تامین
تماس
0
تعداد: 0
مجموع: $0.00
نمایش سبد خریدتسویه حساب

باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS

$0.00

این نوع گرب های جهت نصب روی انواع بیل مکانیکی و بازوهای هیدرولیکی طراحی و ساخته شده است

پاک کردن
توضیحات
اطلاعات بیشتر

باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS

باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS
باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS
باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS
باکت تا شو مدل SLD-P2 ، گرب کلامشل – باکت های ۲ کفه ای CLAMSHELL GRABS

 

Grapple type Capacity (m3) Dimensions in mm
A B C D E F
SLD-P2-1000 ۱ ۲۴۸۴ ۲۳۴۳ ۱۶۲۴ ۳۲۰ ۱۲۹۴ ۱۲۰۰
SLD-P2-1400 ۱,۴ ۲۴۸۴ ۲۳۴۳ ۱۶۲۴ ۳۲۰ ۱۲۹۴ ۱۴۰۰
SLD-P2-1600 ۱,۶ ۲۶۸۱ ۲۳۴۹ ۱۷۲۴ ۳۲۰ ۱۳۱۱ ۱۴۰۰
SLD-P2-2000 ۲ ۲۶۸۱ ۲۳۴۹ ۱۷۲۴ ۳۲۰ ۱۳۱۱ ۱۵۰۰

 

 

 

 

 

 

ظرفیت گرب

1000, 1400, 1600, 2000

مکانیزم گرب

هیدرولیک

مدل گرب

SLD-P2-1000, SLD-P2-1400, SLD-P2-1600, SLD-P2-2000

تیپ گرب